Injustering värmesystem

Därför ska man injustera ett värmesystem

Jämnare värme i systemet

Ett värmesystem i balans är en grundförutsättning för effektiv energioptimering och god inomhuskomfort. Normalt väljs 21 grader som normvärde. Varje grads ökande medeltemperatur innebär mellan 5-7 % ökad energiförbrukning.

Energibesparande

lägre energianvändning på mellan 10 - 30%

Injusteringen ger en god genomgång av systemet

När det kommer till att funktionstesta ett värmesystem är injusteringen en helt oslagbar metod för att finna felaktigheter. Vid injusteringen går man igenom alla ventiler, pumpar, radiatorer och rör som finns i systemet. Finns det felaktigheter i systemet så kommer det att upptäckas vid injusteringen