SERVICE

Se till att service och inspektion regelbundet utförs på aggregatet. Det säkrar optimal drift. T.ex. kan bristande byte av filter eller annan bristande rengöring öka energiförbrukningen för ventilationsaggregatet samt minska värmeväxlarens verkningsgrad.

Ett ventilationsaggregat som inte servicen sköts innebär högre energikostnad och ett dåligt inomhusklimat vilket kan orsaka fuktskador